FUNDAMENTALS OF NEGOTIATING

Tento seminár je úplne odlišný od našich tréningov na rozvoj zručností. Je o pochopení vyjednávacieho procesu a používaného jazyka. Nahliadnete do zákonitostí, ako proces vyjednávania funguje v skutočnom svete. Pochopíte, v čom sa vyjednávanie odlišuje od predaja. Osvojíte si základy prípravy na uzavretie dohody. Dozviete sa, ako úspešne riešiť sťažnosti. Naučíte sa, ako vytvárať neodolateľné ponuky. A zistíte, ako môže efektívny spôsob obchodovania uľahčiť cestu k dosiahnutiu perfektnej dohody.

Seminár základov vyjednávania poskytne vašim ľuďom solídny základ pre ovládnutie jazyka vyjednávania, umožní im podporovať vyjednávacie tímy a poskytne poznatky a informácie, ktoré tvoria podstatu kurzov Scotwork na rozvoj vyjednávacích zručností .

"Two CFO's I highly respect said that this was the best training course they had ever taken. That was motivation enough for me to attend. The course teaches the basic tools that no finance, client service or BD professional should go into a negotiation environment without. I especially appreciated the teaching style that was a mix of storytelling, visuals and role playing. I came away inspired, confident and ready to approach any negotiation with a new toolkit. Highly recommended."

Diane Holland
CFO - Possible

The Scotwork Experience

Comments from Scotwork Participants

The Benefits of Scotwork Negotiation Skills Training

Nick Ford - Director, Global Client Operations at WPP

VNÚTROFIREMNÝ KURZ

Naše vnútrofiremné kurzy sú vystavané výlučne pre vás a týkajúce sa vášho biznisu. Užijete si vzdelávacie prostredie vyhradené len vašej spoločnosti a vopred dohodnutý obsah kurzu prispôsobený presne vašim potrebám.

Rezervujte si všetkých 12 miest pre vás a vašich kolegov.

Najnovší blog:

Brexit and NATO

There are a number of interesting things happening in European politics right now. In the UK, two “big beast” Brexiteers, David Davies and Boris Johnson have resigned over the Chequers agreement that some say was foisted on the UK cabinet at the end of last week. Boris Johnson is well known outside the UK as the ex-Mayor of London. He is a showman who, many people believe, chose...

Najnovší tweet:

Scotwork Slovensko
IPT Partners s.r.o. Ružová dolina 6
Bratislava
821 08
Slovensko
+421 2 5557 1134
info.sk@scotwork.com