Zmena kultúry


Je vaša firma „vyjednávacou spoločnosťou"? Je prispôsobivá, otvorená, kolegiálna, cieľavedomá, dokáže súťažiť a prežiť v konkurenčnom prostredí?

Odráža sa na morálke vašich zamestnancov súčasná ekonomická situácia? Chcete naštartovať svoj tím, aby dokázal čeliť výzvam, ktoré ho čakajú?

Spoločnosť Scotwork vám môže pomôcť vašu firmu zmeniť.

„Vyjednávacia spoločnosť" je podľa nás tá, ktorá obstojí v niekoľkých testoch:

Je vyjednávanie srdcom vašej činnosti? Je podľa vás schopnosť vyjednávať jednou zo základných zručností, vďaka ktorej môžu manažéri plniť firemné ciele? Podporuje vaša firemná kultúra otvorenú diskusiu protichodných záujmov? Je pre vašich vedúcich pracovníkov vyjednávanie prostriedkom na dosiahnutie vlastných priorít pri zohľadnení potrieb ostatných?

Ako vyzerá „dobrá dohoda"? Rozumejú jednotliví ľudia vo vašej spoločnosti tomu, čo pre ich oddelenie predstavuje takáto dobrá dohoda?

Sú kľúčové ukazovatele výkonnosti jednotlivých ľudí v súlade s dosiahnutím dobrej dohody? Majú predajcovia, nákupcovia a implementátori dostatočnú motiváciu, aby pre vašu firmu dosiahli tú najlepšiu dohodu? Smerujú rôzne plány k rovnakému koncu?

Oceňuje vaša firma dlhodobé hodnoty? Chováte sa k dodávateľom a zákazníkom ako k svojim partnerom? Prevláda dlhodobý prínos nad krátkodobým meraním výkonu?

Využíva vaša firma informácie a expertízu múdro? Zachytávajú vaše interné systémy aj kontext dohody alebo len číre fakty? Existujú nejaké postupy na získavanie kvalitných informácií z vyjednávaní? Sprístupňujú sa takéto údaje a ponaučenia z jednotlivých jednaní ostatným ľuďom vo firme?

Existuje u vás na vyjednávanie nejaký spoločný jazyk a štruktúra? Dokážu sa rôzne oddelenia o svojich vyjednávaniach efektívne informovať? Existuje nejaké spoločné chápanie vyjednávacieho procesu, spoločný jazyk, ktorý by umožnil vyjednávania po ich skončení zhodnotiť?

Realizuje sa efektívny proces prípravy pred dôležitými vyjednávaniami? Existuje proces na podporu, motiváciu a realizáciu vyjednávaní?

Rozvíjajú sa vyjednávacie zručnosti vašich ľudí efektívne?  Prechádzajú vedúci pracovníci rovnakým procesom rozvoja zručností ako ich podriadení? Cenia si tréning tým, že informujú svojich účastníkov s dostatočným predstihom, dávajú im spätnú väzbu po ukončení tréningu, stanovujú akčné plány s aplikáciou postupov a merateľnými výsledkami?

Scotwork vám môže ponúknuť svoje konzultačné služby a pomôcť tak vašej firme alebo divízii stať sa „vyjednávacou organizáciou". 

Ak sa chcete dozvedieť viac, žiadajte o spätný telefonát.