Prístup na mieru

Ak dávate prednosť vnútrofiremnému tréningu vyjednávacích zručností, nepristupujeme ku každému rovnako.  Vyhradíme si čas na to, aby sme celkom pochopili vaše konkrétne problémy, ľudí aj kultúru. Až potom odporučíme kurz rozvoja vyjednávacích zručností na mieru vašej firme.

V Čechách aj na Slovensku tiež ponúkame pravidelné otvorené kurzy. Tento formát je ideálny pre jednotlivcov alebo firmy, ktoré si nemôžu dovoliť poslať na tréning 12 svojich zamestnancov v rovnakom týždni alebo pre tých, ktorí si chcú tréning pred jeho celofiremným spustením vyskúšať. Tieto kurzy prispôsobujeme tak, aby ponúkali konkrétne rady na základe potrieb jednotlivcov. 

Mnohým účastníkom našich otvorených kurzov sa páči možnosť pracovať s ľuďmi z iného prostredia, z iných funkcií a firiem. Z každej firmy príjmeme do jedného otvoreného kurzu maximálne dvoch, aby sme zaručili pestrý mix účastníkov.

Konzultantka spoločnosti Scotwork Annabel Shorter vysvetľuje výhody otvoreného kurzu.