Naši konzultanti

Náš prístup funguje, pretože naši konzultanti nevyučujú podľa učebnice. Čerpajú priamo zo svojich skúseností. Lektori Scotwork vždy pochádzajú z biznis prostredia. Boli pri tom, videli to a zvíťazili. Majú „príbehy z bojiska", ktoré to dokazujú.

Naše kurzy Umenie vyjednávať sa nezakladajú na teoretickom/akademickom učení či teambuildingových cvičeniach. Vychádzame skôr z našich skúseností a znalostí. Tréningy sú živé a motivačné, na jedného lektora pripadá šesť účastníkov a tento pomer umožňuje neustále aktívne zapájanie všetkých.