Kurzy rozvoja vyjednávacích zručností

Chcete si zlepšiť svoje súčasné vyjednávacie schopnosti, naučiť sa nové zručnosti a techniky, získať istotu pri zvládaní obtiažnych situácií a dosahovať pri vyjednávaní preukázateľne lepšie výsledky? 

Naše tréningy účastníkom umožnia: 

• zoznámiť sa so štruktúrou, ktorá tvorí základ všetkých vyjednávaní
• identifikovať príšlušné zručnosti používané pri vyjednávaní
• precvičovať tieto zručnosti v konštruktívnom prostredí výuky
• dosiahnuť merateľné zlepšenie výkonu.

Naše tréningy sú jedinečné. Prinášajú trvalú zmenu chovania a merateľné zlepšenie výkonu, prostredníctvom intenzívneho a príjemného koučovania pri používaní vyjednávacích zručností skúsenými odborníkmi.
 
Naši klienti konzistentne referujú o výnosnosti investície do tréningu prekračujúcej v priemere desaťnásobok kurzovného, a to do troch mesiacov od účasti na kurze.

Tréningy ponúkame formou vnútrofiremných a otvorených kurzov. 

Stiahnite si našu brožúru.

Pozrite sa, čo účastníci hovoria o našich kurzoch