Konzultácie

Máte u vás vo firme nejakú zložitú situáciu, projekt alebo problém?

Spoločnosť Scotwork pomohla už mnohým klientom úspešne implementovať projekty:

  • zmeniť povahu vyjednávania medzi odbormi a vedením podniku
  • implementovať programy znižovania nákladov
  • zmeniť všeobecné obchodné podmienky
  • rozbehnúť nové cenové stratégie
  • spojiť dve odlišné podnikové kultúry po fúzii spoločností
  • vyjednať dôležitý kontrakt 
  • nastaviť u vedenia spoločnosti pozitívne myslenie.

Prvá fáza spolupráce je zadarmo, keďže sa zoznamujeme s charakterom projektu a vhodnosťou našej expertízy.

Nasleduje podrobná ponuka našich odporúčaní. Akonáhle sa dohodneme na rozsahu a nákladoch, uskutočníme spolu s vami ďalší prieskum a určíme najvhodnejší obsah a metodológiu. Môže sa jednať o konzultácie, individuálny koučing, webcasty, tímovú prípravu alebo rozvoj zručností. 

Súčasť tímu

V dôležitých situáciách alebo pri náročných zmenách môžete mať naše cenné vyjednávacie zručnosti a skúsenosti na svojej strane.

Naši konzultanti vám môžu byť k dispozícii, krátkodobo či dlhodobo, priamo vo vašej firme.

Koučing

Vaša spoločnosť nás môže využiť ako osobného kouča, ktorý bude vedúcich pracovníkov motivovať k čo najlepšiemu výkonu a pomôže im rozvinúť ich najsilnejšie stránky. Aj tu môžeme byť trvalým prínosom.

Generálka

Niekedy je vhodné, pred dôležitým vyjednávaním, vyskúšať si, ako sa vysporiadať s možnými problémami a prekážkami. Naši klienti tak, podľa ich názoru, získavajú v ťažkých situáciách istotu, kontrolu a dôležitú výhodu. 

Príprava stratégie

Scotwork vám môže pomôcť komplexne pochopiť a zanalyzovať rozdiely medzi rôznymi strategickými možnosťami, ktoré vo vyjednávaní pred sebou máte. Spoločne vytvoríme a sformujeme postupy, ktoré vám váš proces vyjednávania uľahčia a prinesú to, čo vo veľmi ťažkých situáciách chcete.